הצהרת הגנה על הפרטיות
FEDEX – הודעת הגנה על פרטיות.

האמון שלך חשוב לנו. משום כך אנו דואגים להגן על המידע שלך ולהשתמש בו באופן אחראי, וזאת תוך כדי המשך האספקה של השירותים המעולים שאתה מצפה לקבל מ-FedEx ומקבוצות התפעול, החברות-הבנות והאגפים השונים שלה, לרבות כל אחת מחברות TNT (להלן "FedEx"). ב-FedEx אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך ועל אבטחת הנתונים שיכולים לשמש לצורך זיהוי ישיר או עקיף של אדם פרטי (להלן "נתונים אישיים"). FedEx גיבשה את הודעת הגנת פרטיות זו (להלן "הודעת הגנה על פרטיות") כדי להסביר כיצד FedEx אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם.

עדכון אחרון: 2021 – 04

כאשר מוזכרים בהודעת הגנה על פרטיות זו הביטויים "Fedex", "אנחנו", "אנו" או "שלנו", FedEx מתייחסת לחברת FedEx הקובעת את המטרות ואת האמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך במסגרת הודעת הגנה על פרטיות זו. כיוון שכל חברות TNT הן חלק מ-FedEx, הנתונים האישיים שנאספים באמצעות כל דומיין של TNT, כגון www.tnt.com, נכללים בתוך הודעת הגנה על פרטיות זו.

כשאתה משתמש בשירותינו באירופה הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטת FedEx Express International B.V. שמשרדיה הראשיים ב-Hoofddorp שבהולנד. כשאתה משתמש בשירותינו העולמיים הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטת FedEx Corporation שמשרדיה הראשיים בממפיס, טנסי, ארצות הברית.